Inteligentna kamera termiczna
KATEGORIA: MACHINE LEARNING

Projekt polegał na stworzeniu urządzenia, które potrafiłoby analizować zapis z sensora podczerwieni w taki sposób, by następnie rozpoznawać obecność osób w pomieszczeniu. Kilka kamer rozmieszczonych w przestrzeni, wykonuje zdjęcia termiczne, by na ich podstawie określić ilość osób w pomieszczeniu oraz to, co robią. Ich aktywność jest definiowana poprzez kilka podstawowych stanów (np. stoi, siedzi, jest w ruchu).

Doświadczenie członków zespołu
Liczba zdjęć przygotowanych w czasie tworzenia zbioru testowego
0
Po fazie uczenia się algorytm będzie w stanie rozpoznać konkretne stany:
STAN 1

Algorytm rozpozna, czy osoba

alt
alt
alt
alt
siedzi
alt
stoi
alt
jest w ruchu
STAN 2

Algorytm rozpozna, czy osoba

alt
alt
alt
alt
rozmawia z drugą osobą
alt
alt
rozmawia przez telefon

Projekt postawił przed nami kilka wyzwań. Jednym z nich było dobranie komponentów sprzętowych, a następnie opracowanie oprogramowania, które będzie je kontrolować. Ostatnim zadaniem było stworzenie modelu sztucznej inteligencji, analizującego poszczególne zdjęcia termiczne. Na tym etapie bardzo istotna była dbałość o bezpieczeństwo danych oraz o wydajność ich procesowania.

Prototyp powstał z użyciem sensora Lepton FLIR, który współdziałając z Raspberry PI, posłużył nam jako platforma do testowania i zbierania danych. Poszczególne zdjęcia zebrane w ten sposób zostały manualnie przetworzone przy użyciu specjalnie napisanego oprogramowania oraz przeanalizowane komputerowo.

Każde z 52.000 zdjęć zostało opisane - oznaczona została liczba osób oraz ich stan (siedzi, stoi, jest w ruchu). Tak stworzony set danych zasilił proces nauczania sztucznej inteligencji. Dzięki temu teraz algorytm podczas analizy jest w stanie zidentyfikować liczbę osób widocznych nawet na nowych, niewidzianych wcześniej zdjęciach.

W rezultacie powstało narzędzie, które na podstawie obrazu z kamery termicznej analizuje ruch osób w pomieszczeniu oraz potrafi wskazać, które części pomieszczenia są używane najczęściej, a do których ludzie zaglądają rzadziej. To wszystko odbywa się przy minimalnej ingerencji w prywatność użytkowników.

Chcesz się dowiedzieć jak Twoja firma może wykorzystać machine learning?

Pragmasoft is turning into

That's one small step for name, one giant leap... Bleh.

We will stick to our core values.
People first, followed by working software that brings value to mankind.

Discover more at Pragmile.com Pragmile