Inteligentna kamera termiczna
KATEGORIA: MACHINE LEARNING

Projekt polegał na stworzeniu urządzenia, które potrafiłoby analizować zapis z sensora podczerwieni w taki sposób, by następnie rozpoznawać obecność osób w pomieszczeniu. Kilka kamer rozmieszczonych w przestrzeni, wykonuje zdjęcia termiczne, by na ich podstawie określić ilość osób w pomieszczeniu oraz to, co robią. Ich aktywność jest definiowana poprzez kilka podstawowych stanów (np. stoi, siedzi, jest w ruchu).

Doświadczenie członków zespołu
Liczba zdjęć przygotowanych w czasie tworzenia zbioru testowego
0
Po fazie uczenia się algorytm będzie w stanie rozpoznać konkretne stany:
STAN 1

Algorytm rozpozna, czy osoba

alt
alt
alt
alt
siedzi
alt
stoi
alt
jest w ruchu
STAN 2

Algorytm rozpozna, czy osoba

alt
alt
alt
alt
rozmawia z drugą osobą
alt
alt
rozmawia przez telefon

Projekt postawił przed nami kilka wyzwań. Jednym z nich było dobranie komponentów sprzętowych, a następnie opracowanie oprogramowania, które będzie je kontrolować. Ostatnim zadaniem było stworzenie modelu sztucznej inteligencji, analizującego poszczególne zdjęcia termiczne. Na tym etapie bardzo istotna była dbałość o bezpieczeństwo danych oraz o wydajność ich procesowania.

Prototyp powstał z użyciem sensora Lepton FLIR, który współdziałając z Raspberry PI, posłużył nam jako platforma do testowania i zbierania danych. Poszczególne zdjęcia zebrane w ten sposób zostały manualnie przetworzone przy użyciu specjalnie napisanego oprogramowania oraz przeanalizowane komputerowo.

Każde z 52.000 zdjęć zostało opisane - oznaczona została liczba osób oraz ich stan (siedzi, stoi, jest w ruchu). Tak stworzony set danych zasilił proces nauczania sztucznej inteligencji. Dzięki temu teraz algorytm podczas analizy jest w stanie zidentyfikować liczbę osób widocznych nawet na nowych, niewidzianych wcześniej zdjęciach.

W rezultacie powstało narzędzie, które na podstawie obrazu z kamery termicznej analizuje ruch osób w pomieszczeniu oraz potrafi wskazać, które części pomieszczenia są używane najczęściej, a do których ludzie zaglądają rzadziej. To wszystko odbywa się przy minimalnej ingerencji w prywatność użytkowników.

Chcesz się dowiedzieć jak Twoja firma może wykorzystać machine learning?