PRAGMASOFT

Lean software, agile solutions

Oferta

BUSINESS INTELLIGENCE

Zamieniamy informacje w wiedzę

Business Intelligence to proces, który polega na zbieraniu, analizie oraz interpretacji danych z uwzględnieniem ich jakości i wydajności. Poprzez przetworzenie danych dostarczamy naszym Klientom konkretne informacje. Zdobyta wiedza pozwala nam zaproponować zawsze najbardziej optymalne rozwiązania dla działań biznesowych.

Co już zrobiliśmy?

Od podstaw zaprojektowaliśmy hurtownie danych oraz raporty i analizy z wielu obszarów systemu. Dzięki temu z łatwością dobieramy i wdrażamy technologie dopasowane do potrzeb naszych Klientów, zapewniając im tym samym zwiększenie konkurencyjności oraz nowe możliwości kształtowania i monitorowania rozwoju.

Database
Database
Data analysis
Data analysis
Data visualisation
Data visualisation

MACHINE LEARNING

Czym jest dla nas Machine learning?

Machine Learning to przede wszystkim sztuka zrozumienia problemu, analiza procesów uczenia się, która polega na wyselekcjonowaniu danych i doborze optymalnego, możliwie najlepszego modelu.

Przygotowanie zbioru danych

Odpowiednie opracowanie zbioru danych (dataset) przy równoczesnym zbadaniu kontekstu biznesowego decyduje o sukcesie projektu uczenia maszynowego, dlatego temu poświęcamy najwięcej uwagi. Tworzymy automatyczne systemy, które samodoskonalą się na bieżąco oraz na podstawie doświadczenia tj. wcześniej zgromadzonych danych.

Co można zyskać?

Ogromny potencjał zastosowań Machine Learning sprawia, że angażujemy się w projekty z różnych dziedzin i wytwarzamy modele o bardzo wysokiej skuteczności, które pomagają naszym Klientom realizować założone cele biznesowe.

Risk scoring
Risk scoring
Business decisions
Business decisions
Customer segmentation
Customer segmentation

UX DESIGN

Projektowanie zorientowane na użytkownika

W pracy nad produktem kierujemy się zasadami projektowania nastawionego na użytkownika (human centered design). Wytyczne biznesowe dostarczone przez Klienta są dla naszego zespołu podstawą do stworzenia koncepcji produktu.

Proces projektowy

Proces projektowy rozpoczynamy od badań i rozmów z użytkownikami. W kolejnych etapach opracowujemy coraz bardziej zaawansowane prototypy i makiety. Narzędzia używane na każdym etapie procesu dopasowujemy do konkretnych potrzeb i postawionych przed nami zadań.

Testy użyteczności

W procesie tworzenia i implementacji produktu najważniejsze jest dla nas jego wielokrotne testowanie z użytkownikiem. Testy użyteczności są stałym elementem harmonogramu i pojawiają się na każdym etapie rozwoju projektu. Pozwala nam to nie tylko wychwycić błędy, lecz także zrozumieć potrzeby i zachowania użytkowników.

Definiowanie potrzeb użytkownika
Definiowanie potrzeb użytkownika
Prototypowanie idei
Prototypowanie idei
Testy użyteczności
Testy użyteczności

Pragmasoft is turning into

That's one small step for name, one giant leap... Bleh.

We will stick to our core values.
People first, followed by working software that brings value to mankind.

Discover more at Pragmile.com Pragmile